ED liste 2024 - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

ED liste 2024

Datamangel gør det svært at identificere hormonforstyrrende stoffer – ny rapport offentliggjort
Som led i et CeHoS projekt har forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Syddansk Universitet screenet litteraturen for at finde stoffer, som viser tegn på hormonforstyrrende egenskaber. I undersøgelsen har forskerne fundet en udbredt mangel på data, især når det gælder effekter i miljøet. Forskerne understreger, at denne mangel på data er dybt problematisk og at der er et stort behov for at opdatere informationskravene i EU-lovgivningen REACH, så de inkluderer information om hormonforstyrrende egenskaber.

I EU er det højt prioriteret at minimere eksponering af mennesker og miljø for hormonforstyrrende stoffer. Data, som indberettes af virksomheder efter EU’s lovgivning om industrikemikalier, REACH, indeholder dog sjældent information, som kan bruges til at vurdere, om stofferne er hormonforstyrrende i miljøet. For 70% af de mere end 26.000 industrikemikalier, der bruges i alle mulige forskellige produkter, er der heller ingen information, som kan bruges til at vurdere, om stofferne er hormonforstyrrende for mennesker.

Forskerne anbefaler derfor, at al tilgængelig information udnyttes bedst muligt ved hjælp af to tilgange:
1. Ved at vurdere stoffer, der ligner hinanden, som en samlet gruppe
2. Ved at anvende viden om skadelige effekter på tværs af arter

Den nye undersøgelse bygger videre på en rapport fra CeHoS fra 2018, som udpegede en basisliste på 171 stoffer. I den nye undersøgelse blev basislisten udvidet til 192 stoffer. De 192 stoffer blev ved hjælp af en række udelukkelseskriterier filtreret til 97 fokusstoffer, hvoraf 10 blev udvalgt til en litteraturscreening. I litteraturscreeningen fandt forskerne tegn på hormonforstyrrende egenskaber for 9 ud af 10 af stofferne der bl.a. anvendes i kosmetik og forbrugerprodukter. Forskerne bag undersøgelsen understreger, at der kun er tale om en indledende screening af litteraturen, og at der er behov for en mere grundig vurdering af de data, der foreligger, inden endelige konklusioner kan drages for de undersøgte stoffer.

Miljøstyrelsen har støttet projektet, fordi den videnskabelige dokumentation kan bruges til at påvirke EU-reguleringen, så den beskytter forbrugerne og miljøet bedre end hidtil.
Den fulde rapport er på engelsk og kan findes HER.
Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold