Afsluttede projekter - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Afsluttede projekter

Hvad laver vi ? > Projekter
Tidligere CeHoS projekter - scroll nedad og bliv klogere

Tidligere projekter om: 


Rådgivning

Vi rådgiver ofte Miljøstyrelsen i vanskelige problemstillinger vedrørende hormonforstyrrende stoffer.
Risikovurderinger af hormonforstyrrende stoffer – anbefalinger til, hvordan risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer bedre kan tage højde for huller i den nuværende viden om skadelige effekter af kemiske stoffer
Projektansvarlige Ulla Hass og Sofie Christiansen. Projektet blev afsluttet i 2018. Den endelige rapport kan findes HER.

ED-liste: Gennemgang og vurdering af mere end 7.000 mistænkte, hormonforstyrrende stoffer. 
Projektansvarlige Ulla Hass og Sofie Christiansen. Projektet blev afsluttet i 2017. Den fulde rapport  kan findes HER. Appendiks til rapporten kan hentes HER.

Human biomonitorering af ikke-persistente stoffer i urin: gennemgang af forudsætninger for beregning af dagligt indtag
Projektleder Anna-Maria Andersson. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER.

Vurdering af UV-filtres potentielle hormonforstyrrende effekter
Projektleder: Ulla Hass. Afsluttet i foråret 2013. Læs rapporten HER og se publicerede artikler om emnet HER

Testkrav ifm. identifikation af hormonforstyrrende stoffer (testpakke-projekt)
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i foråret 2013. Læs rapporten HER 

Input til REACH-review i 2013 om hormonforstyrrende stoffer (tærskelværdi-projekt)
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2012. Læs rapporten HER

Vurdering af kemikalier på SIN listen
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i maj 2012 med rapport til Miljøstyrelsen. Læs rapporten HER og HER

Udredningsprojekt om kriterier for hormonforstyrrende stoffer 
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2011 med rapport til Miljøstyrelsen. Kemiske solfiltre

Vi har undersøgt effekter af kemiske solfiltre hos mennesker, i dyrestudier og i vandmiljøet. 
Undersøgelse af UV-filtre i unge danske mænds sædvæske, serum og urin
Projektleder Hanne Frederiksen. Afsluttet december 2017. Publiceret artikel om emnet kan findes HER

Danskernes eksponering til UV-filtre
Projektleder: Anna-Maria AnderssonAfsluttet i foråret 2015. Publicerede artikler om emnet kan findes HER

Sammenhæng mellem børns udsættelse for UV-filtre og deres vækst og kønshormoner
Projektleder: Hanne FrederiksenAfsluttet i foråret 2015.

Vurdering af UV-filtres potentielle hormonforstyrrende effekter
Projektleder: Ulla HassAfsluttet i foråret 2013. Læs rapporten HER og se publicerede artikler om emnet HER.


Phthalater

Phthalater er plastblødgørere, der bruges i en række produkter. Vi har undersøgt sammenhængen mellem udsættelse for phthalater og en række forskellige sundhedsparametre.
Humanbiomonitorering af 'nye' phthalater målt hos danske nyfødte/småbørn og deres forældre
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i 2019.

Undersøgelse af ændringer over tid i graden og mønstret af eksponering for phthalater og bisphenoler
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i 2019. Se publiceret artikel HER

Phthalateksponering og effekter på brystvæv hos børn: en ny biomarkør 
Projektleder: Anders Juul. Afsluttet i 2011. Se publicerede artikler om emnet HER

Phthalater og kotinin i fostervand og drenges kønsorganer
Projektleder: Morten Søndergaard Jensen
Afsluttet i 2011

Phthalater og kvinders reproduktion
Projektleder: Gunnar Toft
Afsluttet i 2011


Poly- og perfluorerede stoffer (PFAS)

PFAS er en række af stoffer, der på grund af deres smuds- og fedtafvisende egenskaber bruges i en række produkter, herunder fødevareemballage. De ophobes i levende organismer og mistænkt for at være hormonforstyrrende.
Gruppering af fluorerede kemikalier til vurdering af cocktail-effekter
Projektleder: Anne-Marie Vinggaard, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet. Projektet blev afsluttet i 2018.

Hormonforstyrrende effekter af perfluorerede stoffer (PFCer):in vitro profilering og effekter i rotter efter eksponering under udviklingen for en PFC plus/minus baggrundseksponering for en blanding af kendte hormonforstyrrende stoffer
Projektleder: Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet. Projektet blev afsluttet december 2017.  

PFAS i fødevareemballage og fødevarer
Projektleder: Henrik Frandsen, DTU Fødevareinstituttet. Projektet blev afsluttet i foråret 2015.


Cocktaileffekter

Cocktaileffekter er karakteriseret ved, at samtidig udsættelse for mange stoffer, der hver er tilstede i ganske små og isoleret set uskadelige koncentrationer, samlet kan give en sundhedsskadelig effekt. Det har vi kigget nærmere på i mennesker og i dyrestudier.
Hvilken kemisk cocktail udsættes morgendagens danskere for?
Projektleder Anders Juul. Projektet blev afsluttet i foråret 2015

Kombinationseffekter/gruppering af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2013 . Se publicerede artikler om emnet HER

Sene kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet forår 2012 med en rapport til Miljøstyrelsen

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Ulla Hass
Projektet blev afsluttet i 2011


Pesticider og biocider

Pesticider bruges til bekæmpelse af uønsket ukrudt og skadedyr. Nogle pesticider har hormonforstyrrende virkninger.
Mekanismeudredelse af svampegiften imazalils effekt på hanlig reproduktion
Projektleder: Julie Boberg, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet. Projektet blev afsluttet i 2018.

Betydning af pesticideksponering i fostertilværelsen for børns pubertetsudvikling og vækst
Projektleder Helle Raun Andersen. Projektet blev afsluttet i foråret 2015.

Effekter af blandinger af hormonforstyrrende stoffer - inklusive pesticider
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HERBisphenol A (BPA)

BPA er et meget omdiskuteret kemikalie, der blandt andet kan benyttes i coatning af dåser, i hårde plastprodukter og i thermopapir. Vi har undersøgt danskernes udsættelse for stoffet og eventuelle sundhedsskadelige effekter i flere forskellige studier.
Humanbiomonitorering af triclosan, chloro- og phenyl-phenoler, benzophenoner, bisphenoler målt hos danske nyfødte/småbørn og deres forældre
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i 2019.

Undersøgelse af ændringer over tid i graden og mønstret af eksponering for phthalater og bisphenoler
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i 2019. Se publiceret artikel HER

Undersøgelse af urinudskillelse af bisphenol A (BPA) og andre formodede hormonforstyrrende stoffer hos danske børn og unge
Projektleder Hanne Frederiksen. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2011. Link til publicerede data er HER. Vi har også målt BPA i danske mødre og deres børn i et EU-projekt (DEMOCOPHES). Link til disse publicerede data er HER.

Ekstra undersøgelser af effekter af Bisphenol A på udvikling af brystvæv, østruscyklus og adfærd
Projektleder Ulla Hass. Projektet blev afsluttet i 2013.Flammehæmmere

Flammehæmmere tilsættes en lang række forbrugerprodukter for at mindske brandrisiko. Flammehæmmerne kan dog med tiden frigives og mistænkes for at være hormonforstyrrende. Tidligere har brugen af bromerede flammehæmmere været udbredt, men er i stedet blevet erstattet af alternative flammehæmmere, såsom organofosfat flammehæmmere og nye former for bromerede flammehæmmere. 
In vitro toksikologisk profilering af organofosfat-flammehæmmere
Projektleder: Anne-Marie Vinggaard, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet. Projektet blev afsluttet december 2019. Se publiceret artikel HER.


Vandmiljøet

Mange hormonforstyrrende stoffer ender i det danske vandmiljø, hvor de kan påvirke en række forskellige organismer. Vi har undersøgt hvordan nogle af stofferne virker på fisk og muslinger.
Hormonforstyrrende effekter hos danske padder
Projektleder: Lektor Jane Ebsen Morthorst, Syddansk Universitet, Biologisk Institut. Afsluttet i december 2022.

Thyroidea-hormoners rolle i hvirvelløse dyrs (invertebraters) udvikling samt identifikation af mulige thyroidea-følsomme endpoints
Projektleder: Jane Ebsen Morthorst, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Projektet blev afsluttet december 2019.

Vurdering af ny litteratur på triclosan - fiske- og amfibiestudier
Projektleder: Jane Ebsen Morthorst, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Projektet blev afsluttet december 2019.

Hormonforstyrrende stoffer i vandmiljøet – udvikling af pålidelige metoder til brug i muslinger
Projektleder: Poul Bjerregaard, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Projektet blev afsluttet december 2017. Se publicerede artikler HER

Hormonforstyrrende effekter i det danske ferskvandsmiljø og det marine miljø
Projektleder: Poul Bjerregaard, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2011. Se publicerede artikler HER

Hormonforstyrrende effekter i det danske ferskvandsmiljø
Projektleder: Poul Bjerregaard,
Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Projektet blev afsluttet i 2013. Læs publicerede artikler HER

Støtteprojekt til muslingeprojekt
Projektleder: Poul Bjerregaard. Projektet blev afsluttet i 2013.

Vitellogenin hos ferskvandsmuslinger og test af SIN-liste stof
Projektleder: Poul Bjerregaard. Projektet blev afsluttet i 2013.

Hormus - hormonforstyrrende stoffers påvirkninger af muslinger i ferskvandsmiljøet
Projektleder: Pia Lassen.

Hormonforstyrrende kemikalier i vandløb
Projektleder: Pia Lassen. Projektet blev afsluttet i 2009.Biomonitorering og effekter på mennesker

Ved brug af kemiske analyser kan vi måle niveauet af en række forskellige hormonforstyrrende stoffer hos mennesker. Vi måler især i serumprøver og urinprøver. I nogle studier sammenligner vi indholdet af stofferne med forskellige helbredsparametre.
Minipubertet: Undersøgelse af tidlige markører for livslangt reproduktivt helbred og association til tidlige eksponeringer
Projektleder: Læge Anders Juul, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

Determinanter for mandlig reproduktion (DeMaRe)
Projektleder: Læge Katharina Main, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

Humanbiomonitorering af triclosan, chloro- og phenyl-phenoler, benzophenoner, bisphenoler målt hos danske nyfødte/småbørn og deres forældre
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i 2019.

Humanbiomonitorering af 'nye' phthalater målt hos danske nyfødte/småbørn og deres forældre
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i 2019.

Undersøgelse af ændringer over tid i graden og mønstret af eksponering for phthalater og bisphenoler
Projektleder: Hanne Frederiksen. Afsluttet i 2019. Se publiceret artikel HER

Undersøgelse af prænatal eksponering for miljøkemikalier og effekter på kvindelig reproduktion i puberteten
Projektleder Prof. Katharina Main, Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. Projektet blev afsluttet december 2017.

Association mellem eksponering til hormonforstyrrende stoffer og testikelfunktion hos unge danske mænd, der er bærere af filaggrin genmutationer
Projektleder Hanne Frederiksen. Projektet blev afsluttet i 2015. Link til publicerede data er HER.

Tidlig eksponerings betydning for børns kropssammensætning og risiko for udvikling af overvægt/fedme
Projektleder Katharina Main. Projektet blev afsluttet i foråret 2015.

Undersøgelse af anti-müllerisk hormon (AMH) som biomarkør for ovariefunktion og pubertet
Projektleder Anders Juul. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER

 
Belysning af danskernes belastning med hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Tina Kold Jensen. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER.

Pilotprojekt: Mulige effekter af hormonforstyrrende stoffer på humane sædceller
Projektleder Niels E. Skakkebæk. Projektet blev afsluttet i 2013. Se publicerede artikler om emnet HER.

Belysning af gravide danske kvinders udsættelse for hormonforstyrrende stoffer
Projektleder Tina Kold Jensen. Projektet er afsluttet med udgangen af 2011. Læs publicerede artikler om emnet HER

Hormonforstyrrende stoffer og hormonrelaterede sygdomme
Projektleder Anders Juul. Projektet blev afsluttet i 2011.


Undersøgelse af nye måder hormoner og hormonforstyrrende stoffer virker

Nye virkningsmåder

I Centret undersøger vi andre virkemåder, hvorved kemikalier kan være hormonforstyrrende end ved at forstyrre hormoners binding til de klassiske hormonreceptorer.
Non-genomiske effekter af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder: Niels Erik Skakkebæk, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. Projektet blev afsluttet i 2019.

Karakterisering af ikke-hormonreceptor-medierede hormonforstyrrende effekter på hunlig reproduktion
Projektleder: Hanna KL Johansson, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet. Projektet blev afsluttet i 2018.


Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold